Zo verspreiden aerosolen het coronavirus via de lucht

Er bestaat nog veel discussie over de verspreiding van het coronavirus. In een interview met Robijn Tilanus voor de website Oost-Online, legt arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma uit hoe het coronavirus zich verspreidt en wat de rol van aerosolen daarin is.

Dat er de afgelopen periode veel discussie is gevoerd over de verspreiding van het coronavirus, is niet onbegrijpelijk. We kunnen immers on beter wapenen en de verspreiding afremmen, wanneer we weten hoe COVID-19 zich verspreidt.

Menno Jan Bouma die zijn leven lang wijdde aan het onderzoek naar de verspreiding van virussen en andere ziekteverwerkers werpt een licht op deze verspreiding. “Een virus is niet een ‘levend’ wezen,” verduidelijkt hij. Virussen bestaan uit genetisch materiaal (DNA en RNA), maar een virus kan nog niets totdat het een zogenaamde ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’ heeft gevonden. Wanneer een virus eenmaal binnendringt bij een gastheer, zal het virus zich reproduceren. Dit reproduceren zorgt ervoor dat het virus besmettelijk is. De gereproduceerde viruscellen zullen namelijk op hun buurt op zoek gaan naar een nieuwe gastheer.

Het virus moet ergens meeliften om zich te bewegen. Dit is waar de aerosolen worden geïntroduceerd, wanneer het gaat om de verspreiding van het virus. Hoewel er diverse virussen zijn die zich op verschillende manieren verspreiden, is het coronavirus een virus wat Bouma een zogenaamde ‘vlieger’ noemt. Vliegers zijn virussen die zich verplaatsen met de lucht die uitgeademd wordt en dan specifiek via de aerosolen – kleine druppeltjes. Aerosolen worden veroorzaakt wanneer een besmet iemand praat, zingt of hoest.

Verschillende types druppels

Niet alle druppels zijn hetzelfde. Er zijn grote druppels en minuscule druppels. Het laatste type noemen we aerosolen en die kunnen vliegen. Grotere druppels doen dat niet. Ze vallen door de zwaartekracht op de grond en leggen maar een korte afstand af. Op deze aanname is de 1,5 meter samenleving geïnitieerd. Aerosolen kunnen echter een veel verdere afstand afleggen en ze blijven soms uren in de lucht circuleren.

Een natuurlijke manier van weren

Ondanks dat ons lichaam natuurlijke afweersystemen heeft, is het coronavirus zeer besmettelijk. Het virus wordt pas echt gevaarlijk wanneer het in de longen komt. Daarvoor komt het eerst in de mond en neus. Hier bevinden zich afweermechanismen en afweercellen. Vaak wordt het virus daar al onschadelijk gemaakt. Komt het virus in de maag dan zal het weinig kans krijgen om schade toe te brengen of zich te reproduceren.

Waarom we juist voor aerosolen moeten oppassen

Zoals hierboven al werd beschreven kan het virus zich via grote en kleine druppels verspreiden. Verspreiden ze zich door de kleine druppels dan is het voor ons lichaam moeilijker ze te weren dan bij de grote druppels, omdat ze sneller en makkelijker voorbij ons natuurlijke afweersysteem komen.

Waarom het in de winter nog meer opletten is

Het coronavirus verspreidt zich het gemakkelijkst bij een koele en droge lucht. Is de lucht vochtig dan zullen de aerosolen sneller dan normaal naar de aarde afbuigen en is de kans dat ze bij iemand anders via de luchtwegen binnenkomen kleiner. Omdat we in de winter de huizen verwarmen, droogt de lucht uit en kan dit een broeinest voor corona betekenen. Het is dan ook belangrijk om ondanks het verwarmen van het huis ervoor te zorgen dat er voldoende luchtvochtigheid in het huis is, bijvoorbeeld door een bakje water bij de verwarming te zetten.

Goed ventileren

Buiten afspreken beperkt de verspreiding van het coronavirus, maar het is ook verstandig om het huis of de ruimte goed te ventileren. Professor Bouma vergelijkt het met sigarettenrook. Als je een woonkamer een sigaret gaat roken en het niet goed ventileert, dan kan de geur nog dagen blijven hangen. Zorg je echter voor goede ventilatie dan is de geur snel weer verdwenen, hetzelfde geldt voor het virus.

BBM Clean Air Solutions producten
De producten van BBM Clean Air Solutions zijn volkomen gericht op niet alleen het ventileren van ruimtes, maar om de aerosolen in de ruimte te desinfecteren.

BBM Clean Air Solutions verkoopt UV-C lucht recirculatie systemen, waarbij de lucht met aerosolen wordt aangezogen en vervolgens wordt geleid langs het interne UV-C licht en daarna volledig (99,99%) schoon weer de ruimte wordt ingeblazen. Daarbij verkopen wij ook steriliserende apparaten die zowel ruimtes als objecten steriliseren. Met behulp van UV-C techniek ontsmetten deze apparaten ruimtes en alles wat zich daarin bevindt. Onderzoek van de University of Boston heeft aangetoond dat de inzet van UV-C licht 99,99% van de ziektekiemen, waaronder het coronavirus (COVID-19) doodt binnen 25 seconden.

Bekijk onze producten en de werking daarvan.