Kabinet trekt 360 miljoen euro uit om ventilatiesystemen op scholen te verbeteren

Onderwijsminister Arie Slob trekt 360 miljoen euro uit om scholen te helpen bij het verbeteren van hun ventilatiesysteem, zo maakte hij vandaag bekend. Het onderzoek van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) toont dat bij 11 procent van de basis- en middelbare scholen (zeker 777 locaties) het ventilatiesysteem nog niet op orde is.

Ventilatie en coronaproof
Het LCVS heeft de ventilatiesystemen onderzocht om scholen zo ‘coronaproof’ te maken. Goed geventileerde schoollokalen kunnen de verspreiding van het coronavirus namelijk tegengaan.

Nog lang niet alle scholen onderzocht
In Nederland tellen wij circa 9.300 basis- en middelbare scholen. Aan het onderzoek van het LCVS heeft bijna 80 procent deelgenomen. Van veel scholen zijn echter de resultaten nog niet binnen. Bij ruim de helft is namelijk nog niet bekend of ze voldoen aan alle eisen. Het aantal scholen waarbij de ventilatie dus nog moet worden aangepast kan aanzienlijk hoger uitvallen.

Bouwbesluit en ventilatie
Het LCVS bekijkt of de scholen voldoen aan de eisen zoals opgesteld in het Bouwbesluit van 2012. Critici zeggen echter dat deze eisen niet voldoende zijn om scholen ‘coronaproof’ te maken. De eisen komen immers uit 2012. Er is toen niet gekeken naar eisen rondom de verspreiding van ziektekiemen, maar slechts of de ventilatie voldoende is om te voorkomen dat kinderen door benauwde lucht duf worden. Veel gezondheidsspecialisten zeggen dan ook de eisen verder moeten gaan.

Verspreiding via aerosolen
Volgens het RIVM verspreidt het coronavirus zich met name via grote druppels. Om die reden hanteren zij de 1,5 meter maatregel. Het Amerikaanse RIVM, het CDC, heeft echter afgekondigd dat de verspreiding van het virus ook plaatsvindt via aerosolen, kleine druppels in de lucht die zich mogelijk verder kunnen verspreiden dan de 1,5 meter. Mocht dit laatste het geval zijn, dan is het belangrijk dat de lucht niet alleen geventileerd wordt, maar ook gereinigd en gedesinfecteerd.

Bij BBM Clean Air Solutions verkopen wij UV-C lucht recirculatie systemen, waarbij de lucht met aerosolen wordt aangezogen en vervolgens wordt geleid langs het interne UV-C licht en daarna volledig (99,99%) schoon weer de ruimte wordt ingeblazen. Daarbij verkopen wij ook steriliserende apparaten die zowel ruimtes als objecten steriliseren. Met behulp van UV-C techniek ontsmetten deze apparaten ruimtes en alles wat zich daarin bevindt. Bekijk onze producten.

Lees ook het artikel op nu.nl over het extra gelden dat door het kabinet is uitgetrokken.